Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Εκπ.Προσωπικό > Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Μηχανικών Πληροφορικής
 
  Ανακοινώσεις - Ανακοινώσεις Μηχανικών Πληροφορικής
23/02/2023 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
 

Η ορκωμοσία του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. θα διεξαχθεί την 29η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετλαρτη και ώρα 12:00 στο Γυμναστήριο του Γαιόπολις.

Επισημαίνουμε ότι στην ορκωμοσία θα συμμετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση απονομής πτυχίου έως 28.02.2023 όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Στους έχοντες υποβάλει ή θα υποβάλουν (έως 28.2.2023) αίτηση πτυχίου, ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία, μετά τον έλεγχο, αποστέλλει ηλεκτρονικά πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ο/η απόφοιτος/η να προβεί σε άλλη ενέργεια πέραν της αίτησης.

Τα πρωτόκολλα καθομολόγησης θα υπογραφούν κατά την απονομή των πτυχίων. Στην περίπτωση που εκκρεμεί παράδοση πχ cd πτυχιακής, πάσο κλπ αυτά θα παραδοθούν  κατά την προσέλευση στο Γυμναστήριο.

Από τη Γραμματεία

09/02/2023 Αίτηση για απονομή πτυχίου
  Ενημερώνουμε τους τελειόφοιτους του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία

ότι αιτήσεις για πτυχίο θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στο
secry
-cs@teilar.gr

έως 28.02.2023

 

Η ημερομηνία διεξαγωγής της ορκωμοσίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. 

Αίτηση για απονομή πτυχίου

 

Από τη Γραμματεία

 
13/01/2023 Πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου 2023 (ver2)
  Ver2
 
03/11/2022 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022
 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022

 

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης ενημερώνουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο μεγάλο αμφιθέατρο του κτιρίου (ισόγειο) των Τμημάτων Ψηφιακών Συστημάτων/Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Παρακαλούμε πολύ οι απόφοιτοι/ες καθώς και οι συνοδοί τους να προσέλθουν στην τελετή με προστατευτική μάσκα.

Από τη Γραμματεία

27/10/2022 Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δήλωση μαθημάτων

Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

 

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Πέμπτη 27-10-2022 έως και Κυριακή 18-12-2022 μπορείτε, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, να προχωρήσετε στη δήλωση των μαθημάτων τα οποία θα εξεταστείτε.

Στο σύστημα έχουν γίνει οι απαραίτητες προϋποθέσεις για εμβόλιμη εξεταστική.

Προσοχή: Για την υποβολή της δήλωσής σας θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Αποστολή. Συμβουλεύουμε να συνδεθείτε εκ νέου για να διαπιστώσετε ότι η δήλωση έγινε.

Μετά την υποβολή της και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, μπορείτε να κάνετε αλλαγές, όπως προσθήκη ή διαγραφή μαθήματος. Για να γίνει ενημέρωση της δήλωσης πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Αποστολή και να συνδεθείτε εκ νέου για να διαπιστώσετε ότι έχουν περαστεί οι αλλαγές.

Αφού δηλώσετε τα μαθήματα μπορείτε να προχωρήσετε στη δήλωση συγγραμμάτων εφόσον έχετε δικαίωμα.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν υπερβεί το ν+2 δεν δικαιούνται συγγράμματα.

 

Από τη Γραμματεία

 

 

 

 

16/10/2022 Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου (ver 4)
 

 
13/10/2022 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022
 

Ενημερώνουμε τους τελειόφοιτους του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία

ότι αιτήσεις για πτυχίο θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στο secry-cs@teilar.gr

έως 17.10.2022

 

Η ημερομηνία διεξαγωγής της ορκωμοσίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. 

Αίτηση για απονομή πτυχίου

 

Από τη Γραμματεία

 
05/10/2022 ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ν.4957/2022-4
  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 και την παρ. 3 του άρθρου 454 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022), για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύουν τα παρακάτω :
Περισσότερα...
 
26/08/2022 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 
17/08/2022 Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022 (ver3)
  Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022
 
20/07/2022
 
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μετά από απόφαση της Συγκλήτου (αρ. 274/24.06.2022, θέμα 5o 1), κατόπιν της εισήγησης του Συμβουλίου Ένταξης (αρ. 120/10.06.2022, θέμα 6 ο ), προκηρύσσει θέσεις για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για την απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 29 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος» του Ν. 4009/11 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195Α΄/2011), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 7 και αντικαταστάθηκε ως προς τις περ. α και γ αυτής με το άρθρο 58 του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83/2016) και με το άρθρο 19 του Ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄17/2017) αντιστοίχως, ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι μπορούν να απασχολούνται επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου καθοριζομένου με τη σύμβαση.

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα (1) Ακαδημαϊκό Έτος κατά περίπτωση. Η σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) Ακαδημαϊκά Έτη. Η απασχόληση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων μπορεί ... ΠερισσότεραΚατεβάστε το πρότυπο αίτησης

 
12/07/2022
 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Μέγιστος αριθμός των παρισταμένων - πέραν των αποφοίτων -συνοδών/επισκεπτών ανά απόφοιτο, για την τελετή ορκωμοσίας στις 25/07/2022, είναι σε δύο (2) άτομα.

Η είσοδος του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, φοιτητών και επισκεπτών, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν επίδειξης είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 (rapid test). Κατ’ ΄εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας τεσσάρων(4) έως και δεκαεπτά (17) ετών κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.

Κατά τη διάρκεια της τελετής δεν επιτρέπεται η παραμονή όρθιων στους χώρους διεξαγωγής της τελετής.

 

Από τη Γραμματεία

30/06/2022 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
 
Η τελετή ορκωμοσίας των τελειόφοιτων του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. θα διεξαχθεί διά ζώσης την 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο αμφιθέατρο του Τμήματος Νοσηλευτικής στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ του Π.Θ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Π.Θ. - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ
"Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους Αποφοίτους, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την αγορά εργασίας. Με την εγγραφή σας έχετε πλήρη πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γ.Δ., όπως ενημέρωση για θέσεις εργασίας, προκηρύξεις, σεμινάρια, προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και ατομική συμβουλευτική, αποκτώντας όλα τα απαραίτητα εφόδια για ουσιαστική δράση στην επαγγελματική εξέλιξη σας."
Παρέχεται η δυνατότητα Αίτησης Αποφοίτου σε ηλεκτρονική μορφή:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlf3T5WxMD7JHj-5rmsdM5EZURU1LNzc5SFJGU1I4RDJJVVpFUE1LRVNRUy4u

Από τη Γραμματεία
 
15/06/2022 Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2022 (ver2)
  Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2022
 
03/06/2022 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

 

Οι τελειόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Ιουλίου 2022 παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ηλεκτρονικά στο secry-cs@teilar.gr

μέχρι 15 Ιουνίου 2022

 

Πρότυπο Αίτησης για απονομή πτυχίου

 

Από τη Γραμματεία

 
18/05/2022 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες,

ότι θα υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, και δικαιώματος στέγασης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης -  Στέγασης πρέπει να κάνουν χρήση του

Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

 

Επισημαίνεται ότι μόνο οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Π.Θ. με έδρα τη  Λάρισα και την Καρδίτσα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση σίτισης και στέγασης.

 Οι αιτήσεις για το δικαίωμα στέγασης  θα υποβάλλονται

Από τη Δευτέρα 16  Μαΐου έως και  τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση θα υποβάλλονται

Από  τη Δευτέρα 16  Μαΐου έως και την  Τρίτη  5 Ιουλίου 2022

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!:  Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την    Ιουνίου και θα αφορούν το δικαίωμα στέγασης θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να έχει εκδοθεί η  πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2021).     

 

 

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Η Αν. Προϊσταμένη Μαρία Κουκουβάνη

27/04/2022 Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς 2022
 


Με Υπουργική Απόφαση η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022 μετατίθεται για την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

 

Από τη Γραμματεία

30/03/2022 Δήλωση μαθημάτων ΕΑΡ .ΕΞ. 2021-2022
 
Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Τετάρτη 30-3-2022 έως και Παρασκευή 29-4-2022 μπορείτε, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, να προχωρήσετε στη δήλωση των μαθημάτων τα οποία θα παρακολουθείτε και θα εξεταστείτε.

Στο σύστημα έχουν γίνει οι απαραίτητες προϋποθέσεις για εμβόλιμη εξεταστική. Οπότε όσοι επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων πρέπει να δηλώσουν και αυτά τα μαθήματα.

Προσοχή: Για την υποβολή της δήλωσής σας θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Αποστολή. Συμβουλεύουμε να συνδεθείτε εκ νέου για να διαπιστώσετε ότι η δήλωση έγινε.

Μετά την υποβολή της και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, μπορείτε να κάνετε αλλαγές, όπως προσθήκη ή διαγραφή μαθήματος. Για να γίνει ενημέρωση της δήλωσης πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Αποστολή και να συνδεθείτε εκ νέου για να διαπιστώσετε ότι έχουν περαστεί οι αλλαγές.

Αφού δηλώσετε τα μαθήματα μπορείτε να προχωρήσετε στη δήλωση συγγραμμάτων.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν υπερβεί το ν+2 δεν δικαιούνται συγγράμματα.

 

Από τη Γραμματεία

 

 

 

 

26/03/2022 Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου (ver 6)
  Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου (ver 6)
Προστέθηκε το μάθημα Μεταγλωττιστές (Θ) κάθε Παρασκευή 12-3

 
17/03/2022 Οδηγίες για ορκωμοσία
 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 1η Απριλίου 2022

Η τελετή αποφοίτησης των τελειόφοιτων του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. θα διεξαχθεί διά ζώσης την 1η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο κλειστό Γυμναστήριο του «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ»

Στην τελετή επιτρέπεται να παραστούν δύο (2) συνοδοί ανά απόφοιτο.

Έχει επισυναφθει έγγραφο του Συμβουλίου Ένταξης προς τους αποφοίτους το οποίο παρακαλούμε να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες.

 

Από τη Γραμματεία

 
 
Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  
 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz