Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Ενημέρωση Φοιτητών
 
Κάρτα Σίτισης - Δικαιολογητικά
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 

ΤΜΗΜΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
το γραφείο βρίσκεται στα κτίρια των νέων εστιών, πίσω από την εκκλησία
(συμβουλευτείτε τον χάρτη)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Αλ. Καιμακάμη, Αχιλλέας Βολιώτης

Ωράριο λειτουργίας
  10:00-13:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες
 


Τηλέφωνα επικοινωνίας


2410/684431. 2410/684572
 


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


kaimakami@teilar.gr
, avoliotis@teilar.gr
 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την αίτηση και δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας σίτισης
 1. Υπογραφή Εντύπου Ενημερωσης και λήψης Συγκατάθεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο κάνοντας click εδώ
 2. Χορήγηση στον φοιτητή αίτηση προς συμπλήρωση
  Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση κάνοντας click εδώ.
 3. Συμπλήρωση αίτησης από τον φοιτητή και παράδοση της με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο. Σε περίπτωση που η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατεθούν από άλλο πρόσωπο, το Εντυπο Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά με e-mail, αφού υπογραφεί από τον αιτούντα και σκαναριστεί.
 4. έλεγχος δικαιολογητικών
 5. έκδοση κάρτας

   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ
      
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Φ5/65835/Β3/18-6-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή σίτισης στους φοιτητές των Τ.Ε.Ι» που έχει δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 1965, τεύχος β΄ της 18ης Ιουνίου 2012, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
 

1. 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

2. ΑΙΤΗΣΗ
Είτε  κατεβάζετε την αίτηση κάνοντας click εδώ  είτε την ζητάτε από το γραφείο σίτισης - το γραφείο που βρίσκεται στο τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα κτίρια των νέων εστιών, πίσω από την εκκλησία( βλέπε τον χάρτη
 
3. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
από τον Δήμο ή την κοινότητα που ανήκετε(εξαμήνου)
 
4. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017
των γονέων και του φοιτητή (εφόσον είναι υπόχρεος) εάν είναι κάτω των 25 ετών, ενώ εαν είναι άνω των 25 ετών μόνο του ιδίου.
 
5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
 
6. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ, 
από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο).
 
7. ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσετε δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018 ακυρώνεται αυτόματα η κάρτα σίτισης μετά από ταυτοποίηση της υπηρεσίας μας.
 
Ειδικές περιπτώσεις
 
* ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΔΕΡΦΟΥ σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Σε περίπτωση σπουδών σε σχολή του εξωτερικού πρέπει η βεβαίωση να είναι μεταφρασμένη
 
* ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
 
* ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να ναφέρεται η επιμέλεια του φοιτητή
 
* ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ από ένα υποκατάστημα του ΟΑΕΔ
 
* ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ απαιτείται πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής
 
* ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι άνω των 25 ετών 
 
* ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ εάν το περιστατικό της απεβίωσης ενός εκ των δύο γονέων είναι πρόσφατο γεγονός.

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορείτε να υποβάλλετε απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους (Νόμος 4250/2014 - ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Η κάρτα σίτισης διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και η χρήση της είναι αποκλειστικά και μόνο από το φοιτητή που του χορηγήθηκε
 2. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη λήψη της κάρτας σίτισης γίνεται από τον ίδιο φοιτητή  τις εργάσιμες ημέρες. Το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας δέχεται αιτήσεις φοιτητών  για την έκδοση κάρτας σίτισης από 7 Μαίου 2018 έως 28 Σεπ 2018. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παλιές κάρτες σίτισης ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας δέχεται αιτήσεις νεοεισαχθέντων φοιτητών-τριών για την έκδοση κάρτας σίτισης έως τις 5 Οκτ 2018.
 3. Εάν ο φοιτητής για οποιοδήποτε λόγο διακόψει τις σπουδές του η μετεγγραφή σε άλλο ΤΕΙ καταθέτει την κάρτα σίτισης στο αρμόδιο τμήμα

 

Δεν έχουν δικαίωμα σίτισης οι φοιτητές όπου:
 

 • έχουν αναστείλει  ή διακόψει τις σπουδές   τους για οποιαδήποτε αιτία
 • έχουν γραφτεί στο οικείο τμήμα ύστερα από   κατατακτήριες εξετάσεις
 • έχουν περατώσει τις σπουδές τους
 • έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο χρόνου λήψης της παροχής δωρεάν σίτισης σύμφωνα με τον Νόμο (το σύνολο των ετών φοίτησης των φοιτητών που προβλέπεται για την περίπτωση των σπουδών του, προσαυξανόμενα κατά το ήμισυ )

 

 
 
 

Copyright © 2007 - 2019 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz