Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Προσωπικό > Βιογραφικά Στοιχεία
 
 
Αναστασόπουλος Ηλίας
Κατηγορία: Καθηγητές
Σχέση Εργασίας:
Τμήμα / Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Τηλέφωνo: 2410-684560
Fax:
E-mail: anastaso@teilar.gr
Προσωπικό site:
Αντικείμενο εργασίας:

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ, ΚΡΥΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΡΥΟΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΟΠΥΡΗΝΩΣΗ, ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΙΝΕΛΑΙΟΥ 
 

Σύντομο CV:
ΒIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Αναστασόπουλος         Ημ. Γέννησης 14 Σεπτεμβρίου 1968
Διεύθυνση κατοικίας: 415 00 Τερψιθέα, Λάρισας Διεύθ. Εργασίας: ΤΕΙ Θεσσαλίας,
                                                                                                    Τμήμα Τεχ. Γεωπόνων,
                                                                                                    411 10 Λάρισα
Hλ.Ταχ/είο: anastaso@teilar.gr                                                            Τηλ:2410- 684560

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
1986-1991 Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πτυχίο γεωπόνου.
Τίτλος πτυχιακής μελέτης «Μικροπολλαπλασιασμός στην Αζαλέα, Rhododendron simsi.» Επιβλέπων Καθηγητής Αναπληρωτής Καθηγητής Χαρίλαος Παπαϊωάννου†

1991-1992 Πανεπιστήμιο Λονδίνου (Κολέγιο Wye), Μεγάλη Βρετανία.
M.Sc. στη Βιοτεχνολογία Φυτών. Τίτλος πτυχιακής μελέτης “Assessment of genetic variation in Alstroemeria using random amplified polymorphic DNA, RAPD markers.” Επιβλέποντες : Καθηγητής John Mansfield και Dr. Michael Keil.

1992-2000 Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο). Ph.D. στην Βιολογία Φυτών.
Τίτλος διδακτορικής διατριβής «Συμβολή στη μελέτη της ευκαρυωτικής παγοπυρήνωσης. Ανάπτυξη μεθόδου επιλογής φυτών καπνού (Nicotiana tabacum L.) ανθεκτικών στο πάγωμα και απομόνωση παγοπυρηνωτικού γονιδίου από τον μύκητα Fusarium acuminatum.»

2000 – 2002 Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο). Μεταδιδακτορική έρευνα στην βιολογική παγοπυρήνωση και την ανθεκτικότητα των φυτών σε χαμηλές θερμοκρασίες.
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

1992-2000 Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Εκπόνηση διδακτορικού 

2000 Επιστημονικής Κοινότητας Κρυοβιολογίας. Χορηγία για παρουσίαση
ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεθνές συνέδριο στο MIT, Η.Π.Α.

2000 Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (Berkeley). Χορηγία για προφορική παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεθνές συνέδριο στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ.

2000-2001 ΙΜΒΒ. Μεταδιδακτορική υποτροφία.

2012 Amity University, India. Global Achievement Award for Phyllosphere Biology
 

 

Λοιπά Στοιχεία:
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 
1) Anastassopoulos, E., and Keil, M. (1996) Assessment of natural and induced genetic variation in Alstroemeria using random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. Euphytica 90:235-244. Impact Factor: 1,64 (2014) Citations: 31
2) Palaiomylitou, M.A., Kalimanis, A., Koukkou, A.I., Drainas, C., Anastassopoulos, E., Panopoulos, N.J., Ekateriniadou, L.V. and Kyriakidis D.A. (1998) Phospholipid Analysis and Fractional Reconstitution of the Ice Nucleation Protein Activity Purified from Escherichia coli Overexpressing the inaZ Gene of Pseuydomonas syringae.Cryobiology 37:67-76. Impact Factor: 2,14 (2014) Citations: 8
3) Anastassopoulos E., and Panopoulos N.J (2002) In vitro freezing in microtiter plates applied to tobacco plants transformed with the inaZ gene of Pseudomonas syringae J.Exp. Bot. 53: 1887-1890. Impact Factor: 5,24 (2014) Citation: 4
4) Anastassopoulos, E. (2006) Agar plate freezing assay for the in situ selection of transformed ice nucleating bacteria. Cryobiology 53: 276–278. Impact Factor: 2,14 (2014) Citations: 1
5) Vasilakolou I., Dimas K., Anastassopoulos E., Lithourgidis A., Gougoulias N. and Chouliaras N. (2011) Oregano green manure for weed suppression in sustainable cotton and corn fields. Weed Biology and Management 11: 38–48. Impact Factor: 0,72 (2014) Citations: 2
6) Zaragotas D., and Anastassopoulos E. (2011) Uniformity trials in plant freezing assays, involving microplates. Cryoletters 32: 21-27. Impact Factor: 0,84 (2014) Citations:1
7) P Makridis, M Stefanakis, E Anastasopoulos, D. Ghanotakis, H.E. Katerinopoulos (2013). Antibacterial activity of essential oils from plants of the genus Origanum. Food Control 34(2):539-546. Impact Factor: 2,74 (2014) Citations:20
8) Stefanakis, M. K., Anastasopoulos, E., Katerinopoulos, H. E. and Makridis, P. (2014) Use of essential oils extracted from three Origanum species for disinfection of cultured rotifers (Brachionus plicatilis). Aquaculture Research 45: 1861–1866. Impact Factor: 1,42 (2014) Citations:3
9) Zaragotas, D., Liolios, N. T., & Anastassopoulos, E. (2016). Supercooling, ice nucleation and crystal growth: a systematic study in plant samples. Cryobiology, 72(3), 239-243.            Impact Factor: 2,14 (2014)  Citations: -
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ
 
Elias Anastassopoulos and Dimitris Zaragotas. Country Report: Greece. In A.Grapin, J. Keller, B. Panis, P. Pukacki, A. Revilla & F. Engelmann (eds.),COST Action 871 Cryopreservation of crop species in Europe. OPOCE, Luxembourg.
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
 
1. Aikateriniadou L.V., Palaiomylitou, M.A., Vayi, M.C., Anastassopoulos E., Panopoulos N.J., and Kyriakides, D.A. (1996) Purification of ice nucleation protein overexpressed in E. coli carying the inaZ gene. Bioch. Biophys. Newsletter 41: 51-52. Proc. 45th Scientific Conference of the Hellenic Biochemical and Biophysical Society, May 10-11, 1996, Patra, Greece.
2. Aikateriniadou L.V., Palaiomylitou M.A., Vayi, M.C., Anastassopoulos E., Panopoulos N.J., and Kyriakides, D.A. (1996) Μελέτη της έκφρασης της παγοπυρηνωτικής πρωτείνης του γονιδίου inaZ στην E. coli. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Χημείας της Κύρου και της Ελλάδας. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σελίδες 297-300. 
3. Drainas, C., Koukou, A.I., Kalimanis, A., Anastassopoulos, E., Panopoulos, N.J., Palemomylitou, M.A., Kyriakides, D.A. (1997) Effect of phospholipids on heterologously expressed ice nucleation protein in E. coli (17th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology in conjunction with the Annual Meeting of the American Society...) FASEB Journal 11: A964.
4. Koukkou, A.I., Kalimanis, A., Drainas, C., Anastasopoulos, E., Panopoulos, N.J., Paleomylitou, M.A. and Kyriakidis, D.A. (1997), Phospholipid content of heterologously expressed ice nucleation protein in Escherichia coli, Biochem. Biophys. Newsletter, 42: 67-68.
5. Palaiomylitou, M.A., Kalimanis, A., Koukkou, A.I., Drainas, C., Anastasopoulos, E., Panopoulos, N.J. and Kyriakidis, D.A. (1998), Phospholipid analysis and fractional reconstitution of the ice nucleation protein activity purified from Escherichia coli overexpressing the Inaz gene of Pseudomonas syringae, 1st International Conference of Chemical Sciences and Industry, Halkidiki, Greece, p.152.
6. Anastassopoulos, E. and Panopoulos, N.J. (2000) Freezing plants in microplates. – A method for evaluating freezing behaviour in plants. Cryobiology 2000. Advances in the Field of Low Temperature Biology, Medicine, and Agriculture. M.I.T. Boston, USA. Book of Abstracts Pg. 58 
7. Anastassopoulos, E. and Panopoulos, N.J (2000) Cloning of an ice nucleation gene from the pathogenic fungus Fusarium acuminatum. Phyllosphere 2000. 3-8 August 2000. Univeristy of  California, Berkeley, USA. Book of Abstracts Pg. 67.
8. E. Anastassopoulos, K. Tertivanidis, C. Goudoula, C. Vasilikiotis, E. Hassiotou, R.Perl-Treves, N.J. Panopoulos, and A.S. Tsaftaris (2002) A microplate freezing assay applied to transgenic sugarbeet transformed with superoxide dismutase transgenes. 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, Crete, Greece. Book of Abstracts Pg. 707.
9. Βασιλάκογλου Ι., Κ. Δήμας, Ε. Βογιατζή, Η. Αναστασόπουλος, Α. Τέγου και Β. Ζαρχανή. (2004) Φυτοτοξικότητα διαφόρων αιθέριων ελαίων εναντίον ζιζανίων και καλλιεργούμενων φυτών. 13° Επισ-τημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας. Ορεστιάδα 10-12 Νοεμβρίου 2004. Περιλήψεις Ανακοινώσεων σελ. 33.
10. Anastassopoulos, E. (2006) Agar plate freezing assay for the in situ selection of transformed ice nucleating bacteria. 43Ο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρίας Κρυοβιολογίας CRYO 2006, 24-27 Ιουλίου, Αμβούργο, Γερμανία. Περιλήψεις Ανακοινώσεων σελ. 117.
11. Χουλιαράς Ν., Γραβάνης Φ., ΑναστασόπουλοςΗ., Βασιλάκογλου Ι., Γκουγκουλιάς Ν., Βαγγέλας Ι.,Τσι τσιγιάννης Α. και Βογιατζή, Ε. (2007) Επίδραση της ενσωματούμενης φυτικής μάζας ρίγανης και βασιλικού στις χημικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους σε καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου. 5ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικές, Λάρισα, 18-20 Οκτωβρίου 2007. Πρακτικά Σελ. 511-518. [Πλήρης Εργασία]
12. E. Anastassopoulos (2007) Towards a microplate technology platform for plant breeding. Technology, application and validation of plant cryopreservation.Florence, May 10-12,2007.Book of abstracts Pg.39. *
13. Αναστασόπουλος Η. (2009) Ρομποτική βελτίωση φυτών προσδοκίες και προοπτικές. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομποτικής. ΤΕΕ, 23-24 Φεβρουαρίου, 2009, Αθήνα. [Πλήρης Εργασία]
14. E. Anastassopoulos,  D. Zaragotas, D. Vlachostergios (2009)  Assessment of an in vitro screening assay for the identification of chickpea plants tolerant to freezing. Integration of Cryopreservation in Genebank Strategies. 10-11 September 2009, Gatersleben, Germany Book of Abstracts Pg. 29.*
15. Μιχάλης Στεφανάκης, Παύλος Μακρίδης, Βενετία Κωστοπούλου, Ηλίας Αναστασόπουλος, Χαράλαμπος Ε. Κατερινόπουλος (2010) Αξιολόγηση αιθέριων ελαίων φυτών του γένους Origanum στην απολύμανση τροχόζωων. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. 6-9 Μαίου 2010, Πειραιάς, Ελλάδα. [Πλήρης Εργασία]
16. Anastassopoulos E. (2011) A synopsis of the Greek participation in the COST Action – 871 CryoPLaNet. Cryopreservation Symposium. 8-11 February 2011, Agrocampus Ouest INHP, Angers, France. Book of Abstracts Pg.42. *
17. Anastassopoulos E. and Zaragotas D. (2011) Freezing assays in microtiter plates and their use in plant breeding. International Conference on Plant Gene Discovery Technologies, 23-26 February 2011, Βιέννη Αυστρία. Book of Abstracts Pg.31. *
18. Stefanakis, M., Makridis, P., Anastasopoulos, Ε., Katerinopoulos, Η. Ε. (2012) An alternative method for disinfection of rotifers using essential oils from plants of the genus Origanum. 17th European Symposium on Organic Chemistry (ESOC 2011), 10-15 July 2011 Χερσόνησος, Κρήτη, Ελλάδα Book of Abstracts Pg.306.
19. Alexos A.E., Zaragotas D. and Anastassopoulos E. (2012) Biological ice nucleation in Fusarium isolates measured by a novel freezing assay. International Conference on “Perspectives in Phyllosphere Biology.” 15-17 February 2012, Nodia, India. Book of Abstracts Pg.21. *(Βράβευση)
20. Stefanakis, M., Makridis, P., Anastasopoulos, Ε., Katerinopoulos, Η. Ε. (2012) An alternative method for disinfection of rotifers Brachionus plicatilis and gilthead seabream eggs Sparus aurata using essential oils from plants of the genus Origanum. Prague, Czech Republic, September 1- 5, Aqua 2012.
21. Elias Anastassopoulos, Dimitris Zaragotas and Nikolaos T. Liolios (2013) Screening plant genotypes, based on ice nucleation activity, by infrared image analysis. Pre-breeding – Fishing in the gene pool. European Plant Genetic Resources Conference 2013. Book of abstracts Pg166. 10-13 June 2013, Malmo Sweden. Book of Abstracts Pg.166.
22. Elias Anastassopoulos and Dimitris Zaragotas (2013). Infrared monitoring and analysis of high-throughput freezing prozesses. IIR Cryo-Bio-Workshop 2013. September 2013, Dresden, Germany. Book of Abstracts Pg. 34. *
23. Dimitris Zaragotas and Nikolaos T. Liolios and Elias Anastassopoulos (2014). Ice nucleation in grapes. 10th International Plant Cold Hardiness Seminar - Stress recognition triggers plant adaptation. Institute of Dendrology Polish Academy of Sciences Kórnik, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, 17 – 21 August 2014, Kórnik - Poznań, Poland. Book of Abstracts Pg.41. *
24. Haralambos E. Katerinopoulos, Michalis Stefanakis, Pavlos Makridis, Elias Anastasopoulos (2015) Chemical components in essential oils from plants of the genus Origanum used in an alternative method for eliminating Βacterial action in aquacultures. 19th European Symposium of Organic Chemistry in 2015 (ESOC2015), 12-16 July 2015, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. Book of Abstracts Pg.495
25. Zaragotas D., Liolios N. T., Anastassopoulos Ε. (2015) Infrared differential thermal analysis (IDTA) of multiple freezing processes. The 24th IIR International Congress of Refrigeration Improving Quality of Life, Preserving the Earth. Proceedings, ID333. August 16 – 22, 2015, Yokohama, Japan. * (Προεδρείο) [Πλήρης Εργασία]
26. Charikleia I. Papaioannou, Michalis K. Stefanakis, Elias Anastasopoulos, Pavlos Makridis, George Tsikalas, Dimitris Zaragotas, Haralambos E. Katerinopoulos and Vassilis Papasotiropoulos (2015). Molecular diversity of oregano clones selected for their antimicrobial activity in the aquaculture industry. 2nd International Conference on Natural Products Utilization: from Plant to Pharmacy Shelf (ICNPU 2015). October 14 - 17, 2015, Plovdiv, Bulgaria. Book of Abstracts Pg.249.
27. Αναστασόπουλος Ηλίας (2016) Επιλογή για ανθεκτικότητα φυτών σε ψύχος με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας. 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 28-30 Σεπ 2016, Φλώρινα. Περιλήψεις Ανακοινώσεων Σελ. 17. *
28. Βασιλάκογλου Ιωάννης, Κίτσιος Δήμας, Γράβαλος Ιωάννης, Αναστασόπουλος Ηλίας (2016) Παραγωγή βιομάζας από άγρια αγκινάρα και το ζιζάνιο κουφάγκαθο σε συνθήκες μειωμένων εισροών. 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 28-30 Σεπ 2016, Φλώρινα. Περιλήψεις Ανακοινώσεων Σελ. 67.
29. Αναστασόπουλος Ηλίας (2016) Εξελίξεις στο τομέα της βιολογικής παγοπηρύνωσης. 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, 18-21 Νοεμβρίου 2016, Ηράκλειο Κρήτης. Περιλήψεις Ανακοινώσεων Σελ. 17-18. *
30. Elias Anastassopoulos, Dimitris Zaragotas, Nikolaos T. Liolios (2017) Freezing in nature; what can we learn for biotechnological purposes? 3rd Ice Binding Proteins Conference 3rd IBP, 13-17 August 2017, Rehovot, Israel. Book of Abstracts Pg15.*
31. Elias Anastassopoulos (2017) Freezing in nature with particular reference to Crepis sancta. MILAF – 2017: Biophysical atmospheric processes, 1 – 3 November 2017, Sven Lovén Center for Marine Infrastructure, University of Gothenburg, Sweden*
 
* Προφορικές παρουσιάσεις               
 
ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Anastassopoulos E., and Panopoulos N.J. (2000) An ice nucleation gene from the plant pathogenic fungus Fusarium acuminatum. (Genbank entry AF265576)
 
Anastassopoulos E., and Panopoulos N.J (2005) Gibberella acuminata putative glycerol-3-phosphate dehydrogenase mRNA, partial cds. (Genbank entry AY928810)
 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
 
1. «Μέθοδος επιλογής φυτών για ανθεκτικότητα σε αβιοτικές καταπονήσεις.» ΟΒΙ-Αριθμός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 1004332. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) Εφευρέτες: Ηλίας Αναστασόπουλος και Νίκος Πανόπουλος, 5/9/2003.
 
2. «Δοκιμή παγώματος για την επιλογή παγοπυρηνωτικών οργανισμών και την κλωνοποίηση παγοπυρηνωτικών γονιδίων. » Αίτηση καταχώρησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 20060100070- 6 Φεβρουαρίου 2006.
 
cv
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
 
 
 
 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz