Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Εκπ.Προσωπικό > Ανακοινώσεις > Πετρέλλης Νικόλαος
 
  Ανακοινώσεις - Πετρέλλης Νικόλαος
31/05/2011 Χωρισμός Τμημάτων Τετάρτης για εξέταση Κατανεμημένα Συστ
  Ο χωρισμός των τμημάτων της Τετάρτης στο εργαστήριο Κατανεμημένα Συστήματα έγινε από το διδάσκοντα. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο
 
16/05/2011 Εξέταση Κατανεμημένων Συστημάτων
   Δεδομένου του ότι την Δευτέρα 20 Ιουνίου κατά την οποία θα εξετάζονταν 2 τμήματα από το εργαστήριο Κατανεμημένα Συστήματα θα απουσιάζω σε συνέδριο ενώ η εξέταση θα διαρκέσει 2 εβδομάδες λόγω του μεγάλου πλήθους φοιτητών που τα παρακολουθούν το πρόγραμμα εξέτασης έχει ως εξής:

Δευτέρα 30/5 
Α1: 14:00-15:00 (από το τμήμα Δευτέρας 14:00-16:00)
Α2: 15:00-16:00 (από το τμήμα Δευτέρας 14:00-16:00)
Β1: 16:00-17:00 (από το τμήμα Δευτέρας 16:00-18:00)
Β2: 17:00-18:00 (από το τμήμα Δευτέρας 16:00-18:00)

Τετάρτη 1/6
θα βρίσκομαι στο εργαστήριο για όσους θέλουν να κάνουν επανάληψη 

Δευτέρα 6/6 
Α3: 14:00-15:00 (από το τμήμα Δευτέρας 14:00-16:00)
Α4: 15:00-16:00 (από το τμήμα Δευτέρας 14:00-16:00)
Β3: 16:00-17:00 (από το τμήμα Δευτέρας 16:00-18:00)
Β4: 17:00-18:00 (από το τμήμα Δευτέρας 16:00-18:00)

Τετάρτη 8/6
Γ1: 14:00-15:00 (από το τμήμα Τετάρτης 14:00-16:00)
Γ2: 15:00-16:00 (από το τμήμα Τετάρτης 14:00-16:00)

Παρασκευή 10/6: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής εργασίας (για όσους έχουν επιλέξει εργασία) μέσω email. 

Τετάρτη 15/6
10:00: Γραπτή εξέταση όσων επέλεξαν εργασία, την παρέδωσαν εγκαίρως και έλαβαν απάντηση ότι μπορούν να προσέλθουν στην εξέταση αυτή.
Γ3: 14:00-15:00 (από το τμήμα Τετάρτης 14:00-16:00)
Γ4: 15:00-16:00 (από το τμήμα Τετάρτης 14:00-16:00)

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο θα κληθούν να δηλώσουν ένα από τα παραπάνω τμήματα Α-Γ για την εξέτασή τους τις ώρες του εργαστηρίου. Φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων που έχουν εγγραφεί σε κάποιο τμήμα αλλά δεν παρακολουθούν μπορούν να δηλώσουν τμήμα μέσω email (παρακαλώ η χρήση του email να γίνει μόνο από αυτούς). 

Κατά την εξέταση του εργαστηρίου και της θεωρίας του μαθήματος επιτρέπεται η χρήση των τυπωμένων διαφανειών/σημειώσεων ή κάποιου προτεινόμενου βιβλίου. Δεν επιτρέπεται η χρήση χειρόγραφων σημειώσεων.

Στην εξέταση εργασιών επιτρέπεται και η χρήση της εκτυπωμένης αναφοράς. Στη θεωρία της 23/5 θα χρησιμοποιηθεί το θέμα της εργασίας για την παρουσίαση περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με την αρχιτεκτονική ενός τέτοιου συστήματος (χρήση πολυνηματικού προγραμματισμού και sockets).


18/04/2011 Παράδοση εργασίας στα Κατανεμημένα Συστήματα
   Δεδομένου ότι η εξέταση των εργαστηρίων κατά το εαρινό εξάμηνο αρχίζει την Τρίτη 14 Ιουνίου, όσοι έχουν δηλώσει να παραδώσουν απαλλακτική εργασία θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email στον διδάσκοντα την αναφορά τους μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουνίου. Η αναφορά θα υποστεί μια πρώτη αξιολόγηση για το αν είναι προβιβάσιμη ή όχι και για αναφορές που δεν είναι προβιβάσιμες θα αποσταλλεί email στους αντίστοιχους φοιτητές μέχρι την Δευτέρα 13 Ιουνίου ώστε να μην προσέλθουν άσκοπα στην γραπτή εξέταση. Μια εργασία για να είναι προβιβάσιμη θα πρέπει να έχει τρέξει επιτυχώς και να έχουν επισυναπτεί στην αναφορά screenshots που να το αποδεικνύουν. Μην στέλνετε αναφορές για εργασίες με κώδικα που δεν έχει τρέξει γιατί ούτως ή άλλως θα απορριφθούν.

Οι υπόλοιποι φοιτητές των οποίων η αναφορά στην εργασία κριθεί προβιβάσιμη θα πρέπει να προσέλθουν την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις 10 το πρωί για να εξεταστούν γραπτά σε ερωτήματα σχετικά με το θέμα της εργασίας. Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί σε όποιο ΔΙΑΛ είναι ελεύθερο. Προβιβάσιμο βαθμό θα πάρουν μόνο όσοι πάρουν προβιβάσιμο βαθμό και στην γραπτή εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι οι ημερομηνίες δήλωσης εργασίας έχουν λήξει εδώ και πολλές εβδομάδες και δεν γίνονται δεκτές πλέον άλλες δηλώσεις
14/04/2011 Προετοιμασία άσκησης προόδου στο Εργ. Κατανεμημένα Συστ.
   Όπως σας είχα ενημερώσει εδώ και 3 εβδομάδες και σύμφωνα με αυτά που είπα στους παρόντες στα εργαστήρια αυτή την εβδομάδα, θα πρέπει να προετοιμάσετε τον κώδικα για την ακόλουθη άσκηση παίρνοντας ως πρότυπο το παράδειγμα Stock που εκτελέσατε και εξηγήσαμε την τελευταία εβδομάδα:

Άσκηση 4.4 (αρχείο Lab-Java-Corba-Multithread.pdf, σελίδα 34 )
Να ορίσετε με αντίστοιχο τρόπο ένα κατάλληλο module με το όνομα ProductObjects για την οργάνωση της αποθήκης ενός on-line καταστήματος. Το module αυτό να περιέχει μια δομή ProductFeatures με μεταβλητές: PrName (όνομα προϊόντος), PrID (κωδικός προϊόντος), PrPriceSell (τιμή πώλησης), PrPriceBuy (τιμή αγοράς), PrStock (υπόλοιπα προϊόντα στο στοκ), PrSold (αριθμός προϊόντων που πουλήθηκαν από την τελευταία ενημέρωση της ProductFeatures).
Μέσα στο module αυτό να ορίζεται ένα interface με το όνομα Product και μέσα στο interface αυτό να ορίζονται με κατάλληλο τρόπο οι μέθοδοι get_product() που να δέχεται ως είσοδο το όνομα του προϊόντος και να επιστρέφει τα στοιχεία της δομής ProductFeatures, η set_product() που θέτει τιμές στις ιδιότητες της δομής ProductFeatures, η set_aftersale() που θα ενημερώνει τη δομή ProductFeatures όταν πωληθεί ένα προϊόν, η get_profit() που θα επιστρέφει το κέρδος από τα προϊόντα που πουλήθηκαν από την τελευταία φορά που έτρεξε η set_product(). Για λόγους ευκολίας μπορείτε να περιορίσετε την get_profit στον υπολογισμό του κέρδους από ένα μόνο προϊόν. Να ορίσετε κατάλληλες μεταβλητές στην είσοδο και έξοδο των παραπάνω μεθόδων. 
Άσκηση 4.8 (αρχείο Lab-Java-Corba-Multithread.pdf, σελίδα 47)
Δημιουργείστε κατάλληλα αρχεία με κώδικα για τον εξυπηρετητή της εφαρμογής Πωλήσεων Προϊόντων της άσκησης 4.4. Μεταφράστε τα όπως στο Παράδειγμα 4.1
 
Τον κώδικα της παραπάνω άσκησης θα πρέπει να το έχετε την 1η εβδομάδα μετά τις γιορτές μαζί σας πχ σε ένα flash stick. Θα πρέπει να τον εκτελέσετε επιτυχώς σε κάποιο υπολογιστή και κάθε ένας σας να απαντήσει σε 2-3 προφορικές ερωτήσεις που θα του απευθύνω σχετικά με τον κώδικα του για τη συγκεκριμένη άσκηση. Η βαθμολογία στην πρόοδο αυτή θα μετρήσει κατά 20% στον βαθμό του εργαστηρίου
 
11/04/2011 Ύλη Ενσωματωμένων Συστημάτων (Ηλεκτρονικά) Εαρ 2010-11
  Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζεται η ύλη που διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2010-11 για το μάθημα Ενσωματωμένα Συστήματα (Ηλεκτρονικά) καθώς και παραπομπές σε συγκεκριμένα συγγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
 
03/03/2011 Επιλογές για Εργαστήρια Κατανεμημένων Συστημάτων
   Λόγω των υπερκορεσμένων εργαστηριακών τμημάτων στα Κατανεμημένα Συστήματα και της δυσκολίας δημιουργίας επιπλέον τμημάτων για την αποσυμφόρησή τους, σας ενημερώνω για τις εξής επιλογές που έχετε:

- Η απαλλακτική εργασία που ανακοινώθηκε στο eClass για να διευκολύνει όσους δεν διαμένουν στη Λάρισα είναι διαθέσιμη και για όσους φοιτητές βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του τυπικού του μαθήματος (δηλαδή για φοιτητές σε 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο). Στην εργασία θα έχετε βοήθεια από τη θεωρία του μαθήματος και ιδιαίτερα όταν θα κάνουμε κεφάλαια σχετικά με multithread programming και sockets. Τότε θα καθοριστεί και ειδικό μάθημα στο οποίο θα δοθούν ακόμα περισσότερο διευκρινιστικές οδηγίες/λεπτομέρειες για την εκπόνισή της. Κατά συνέπεια όσοι διαλέξουν εργασία δεν χρειάζεται να προσέρχονται στο εργαστήριο
- Δίνεται ένα περιθώριο ακόμα μίας εβδομάδας για όσους επιθυμούν να δηλώσουν εργασία αντί για την παρακολούθηση του εργαστηρίου (μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας δηλαδή)
- Φοιτητές που δεν γράφτηκαν ή προσήλθαν και δεν κατέστη δυνατή η εγγραφή τους σε τμήματα αυτή την εβδομάδα, υποχρεωτικά θα κάνουν την εργασία που έχει ανακοινωθεί και θα πρέπει να μου στείλουν μέσω email τα στοιχεία τους για να τους εντάξω στη λίστα όσων θα παραδώσουν εργασία
- Ακόμα, φοιτητές σε εξάμηνο 8ο ή μεγαλύτερο δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το εργαστήριο και δεν θα απορριφθούν λόγω απουσιών (κανονικά επιτρέπονται μέχρι 2). Αν κρίνουν ότι μπορούν να προετοιμαστούν μόνοι τους μπορούν να προσέρχονται μόνο σε επιλεγμένα εργαστήρια ή για την επίλυση απορριών.
26/02/2011 Εργαστηριακά τμήματα Κατανεμημένων εαρινού εξαμήνου 2010-11
   Δεδομένου ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας φοιτητής που να ζητήσει εθελοντικά να μετακινηθεί στο νέο εργαστηριακό τμήμα Κατανεμημένα Συστήματα που δημιουργήθηκε παρά μόνο 20 περίπου άτομα που δεν είχαν καθόλου γραφτεί την προηγούμενη εβδομάδα σε άλλα τμήματα γίνονται αναγκαστικά κάποιες μετακινήσεις φοιτητών με βάση τη σειρά δήλωσής τους την ημέρα των εγγραφών.

Συγκεκριμένα μετακινούνται τα 9 τελευταία άτομα από το τμήμα της Τετάρτης στο νέο τμήμα της Δευτέρας 4-6. Παρότι το νέο τμήμα έχει τώρα 30 άτομα και τα άλλα 2 από 43 περίπου άτομα (τόσα ήταν τα άτομα των ομάδων και στο προηγούμενο εξάμηνο και το εργαστήριο έγινε οριακά από άποψη ακόμα και καθισμάτων) δεν κάνω άλλη μετακίνηση για να μην δυσκολέψω παραπάνω άτομα. Οποιοσδήποτε ζητήσει να εγγραφεί τις επόμενες ημέρες πάει κατευθείαν στο τμήμα Δευτέρα 4-6. Οποιαδήποτε μετακίνηση σε άλλο τμήμα θα πρέπει να γίνει με αμοιβαία  αλλαγή και με άτομο που θα βρείτε με δική σας πρωτοβουλία.

Τα τμήματα έχουν ανακοινωθεί στην ενότητα Έγγραφα του openClass και στο επισυναπτόμενο αρχείο
 
24/02/2011 Συγχώνευση εργαστηριακών ομάδων Ενσωματωμένα Σ.
   Λόγω μικρής προσέλευσης ατόμων στο εργαστήριο Ενσωματωμένων Συστημάτων, θα παραμείνει μόνο μία εργαστηριακή ομάδα, εκείνη της Τρίτης 6-8 στο Εργ1, επομένως όλοι οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε 2 τμήματα αυτή την  εβδομάδα θα πρέπει να έρχονται στο τμήμα αυτό.
24/02/2011 Δημιουργία 3ης ομάδας Κατανεμημένα Σ.
   Λόγω της μεγάλης προσέλευσης φοιτητών για εγγραφή στο τμήμα Κατανεμημένα Συστήματα της Τετάρτης (>55 άτομα) αλλά και της Δευτέρας (>40 άτομα), δημιουργείται 3ο τμήμα Κατανεμημένα την Δευτέρα 4-6 στο Unix/NT. Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όσοι δεν έχετε άλλες υποχρεώσεις στη σχολή την Δευτέρα 4-6, να στείλετε ΑΜΕΣΑ ένα email στο npetrellis@teilar.gr άμεσα για να σας μετακινήσω στο τμήμα αυτό και να  ανακοινώσω τα οριστικά τμήματα μέσα στο ΣΚ.

Αν δεν υπάρξουν αρκετές εθελοντικές μετακινήσεις ώστε να ισορροπήσουν τα τμήματα θα γίνουν αναγκαστικές μετακινήσεις με τη σειρά εγγραφής σας και μετά με δική σας ευθύνη θα βρείτε άτομα για πιθανές αμοιβαίες αλλαγές. Για το λόγο αυτό και για να μην αναγκαστώ να μετακινήσω άτομα που έχουν πραγματικά πρόβλημα σας παρακαλώ να εκδηλώσετε ενδιαφέρον μετακίνησης (κυρίως από το τμήμα της Τετάρτης) αν δεν έχετε σοβαρό λόγο να μην μπορείτε να το παρακολουθήσετε 
17/02/2011 Ενσωματωμένα Συστήματα
   Ενόψει έναρξης του επόμενου εξαμήνου καθώς και του ότι από εδώ και στο εξής αναλαμβάνω εγώ το μάθημα Ενσωματωμένα Συστήματα θα ήθελα να ενημερώσω τους φοιτητές που υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε αυτό ότι η ύλη τροποποιείται σταδιακά από αυτό το εξάμηνο τόσο στη θεωρία όσο και στο εργαστήριο.

Πιο συγκεκριμένα θα συρρικνωθεί η ύλη αναλογικών ηλεκτρονικών (πχ, δίοδοι ζένερ καθώς και λεπτομέρειες διπολικών τρανζίστορ) ώστε να ενταχθούν στην ύλη του μαθήματος αντικείμενα σχετικά με ενσωματωμένα και μικροϋπολογιστικά συστήματα (πχ, δομές μνήμης και περιφερειακών συστημάτων). Για το λόγο αυτό οι φοιτητές ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν το μάθημα και τα εργαστήρια ακόμα κι αν τα έχουν ήδη παρακολουθήσει στο παρελθόν. Περισσότερες λεπτομέρειες την ερχόμενη εβδομάδα κατά την εγγραφή στα εργαστηριακά τμήματα
15/02/2011 Τρόπος ανάπτυξης των πτυχιακών θεμάτων Ν. Πετρέλλη
  Έχω ανακοινώσει ένα μεγάλο πλήθος θεμάτων πτυχιακών που στηρίζονται σε Μικροελεγκτές. Επειδή δεν έχετε ιδιαίτερη εμπειρία από το αντικείμενο και διακρίνω μια διστακτοκότητα να αναλάβετε τέτοια θέματα ακόμα κι αν σας ενδιαφέρει το αντικείμενο, σκοπεύω να κάνω μια επίδειξη της χρήσης εργαλείων ανάπτυξης μικροελεγκτών την Τρίτη 22/2, στις 11:00 στο ΔΙΑΛ 2. Εκεί θα σας δείξω απλά παραδείγματα χρήσης μικροελεγκτών για έλεγχο εισόδων / εξόδων ενός συστήματος και θα συζητήσουμε τις απαιτήσεις των θεμάτων πτυχιακών που έχω ανακοινώσει.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρεστε να αναλάβετε μια τέτοια πτυχιακή άμεσα ή στο απώτερο μέλλον μπορείτε να έρθετε την Τρίτη αφού πρώτα μου στείλετε ένα email στο npetrellis@teilar.gr ώστε να γνωρίζω πόσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε την επίδειξη.
15/01/2011 Θέματα Πτυχιακών Εργασιών (2)
   Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε πλήθος θεμάτων για πτυχιακές εργασίες τις οποίες μπορώ να παρακολουθήσω
 
16/12/2010 Υπόλοιπα μαθήματα και εξέταση Κατανεμημένων Συστ.
  Στο eClass και στην ενότητα Έγγραφα θα βρείτε 2 αρχεία σχετικά με τα υπόλοιπα μαθήματα στα Κατανεμημένα Συστήματα και την εξέταση Εργαστηρίου/Θεωρίας
06/12/2010 Ημερομηνία παράδοσης εργασίας στα Κατανεμημένα Συστήματα
  Οι φοιτητές μεγάλων εξαμήνων που έχουν επιλέξει να παραδώσουν εργασία για το εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων θα πρέπει να στείλουν την αναφορά τους στο email του διδάσκοντα μέχρι 17/1/2011. Είναι πιθανό να ζητηθεί από το διδάσκοντα και προφορική εξέταση της εργασίας, μετά την παράδοσή της, ειδικά σε περιπτώσεις που θα προκύψει ένδειξη αντιγραφής.
26/10/2010 Θέματα Πτυχιακών Εργασιών
  Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε θέματα πτυχιακών εργασιών που προτείνονται με εισηγητή τον επ. καθ. Ν. Πετρέλλη
 
10/10/2010 Εργασία για το εργαστήριο Κατανεμημένων Συστ.
   Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε αναλυτική περιγραφή του θέματος της απαλλακτικής εργασίας που θα πραγματοποιήσουν όσοι φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων δεν διαμένουν Λάρισα, χρωστούν λίγα μαθήματα κλπ, και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι φοιτητές αυτοί θα πρέπει να μου στείλουν νέο email περιγράφοντας και το λόγο για τον οποίο δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο. Σε όσους ανατεθεί η εργασία θα ζητηθεί όταν αποστείλουν την αναφορά τους να εξεταστούν προφορικά σε ζητήματα που θα αφορούν το παραδοτέο τους. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις δίνονται στις ώρες του μαθήματος.
 
07/10/2010 Εργαστηριακά τμήματα Κατανεμημένων και Εργασίες
  Μετά από συνενόηση που είχα με τον προϊστάμενο του τμήματος κ. Αδάμ αποφασίστηκε τελικά να γίνει το 3ο τμήμα την Τρίτη στις 18:00-20:00 στο Εργ 1. Στο τμήμα αυτό παρακαλώ να προσέλθουν την ερχόμενη εβδομάδα οι φοιτητές που δήλωσαν (τη Δευτέρα και την Τετάρτη που μας πέρασε) ότι μπορούν να έρθουν τότε για να αποφύγω αναγκαστικές μετακινήσεις φοιτητών που πιθανόν να έχουν σοβαρό λόγο να παραμείνουν στο τμήμα που δήλωσαν. Αλλιώς η μετακίνηση θα γίνει με βάση τη σειρά δήλωσης και εφόσον δεν
υπάρχει σύγκρουση με άλλο εργαστηριακό τμήμα.

Για τους παλιότερους φοιτητές που είχαν αναλάβει πέρσι κάποιο θέμα εργασίας, όπως είπα ήδη θα παραδώσουν αυτό και με αυτό θα βαθμολογηθούν χωρίς ανάγκη παρουσίας στο εργαστήριο. Kαλό θα είναι να μου στείλουν ηλεκτρονικά ή να παραδώσουν την ώρα του μαθήματος/εργαστηρίου τυπωμένο αυτό που παρέδωσαν πέρσι για να τους υποδείξω κατάλληλες τροποποποιήσεις/επεκτάσεις ώστε να πάρουν προβιβάσιμο βαθμό.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ατόμων που δεν διαμένουν πλέον Λάρισα και χρωστούν πολύ λίγα μαθήματα θα επιτραπεί να ασχοληθούν με ένα κοινό θέμα εργασίας το οποίο θα ανακοινώσω πιθανότατα μέχρι την Κυριακή. Το θέμα όμως αυτό δεν θα είναι απλά κάποια αναζήτηση πληροφορίας ή μετάφραση, αλλά θα περιλαμβάνει και ανάπτυξη: προδιαγραφές συστήματος, αρχιτεκτονική (μπλοκ σχεδιασμός), σύγκριση μέ αντίστοιχα εμπορικά συστήματα που λειτουργούν, και κάποιου τύπου development (πχ κώδικας σε Java ή C, όχι όμως απαραίτητα εξομοιωμένο). Η παράδοση της εργασίας αυτής θα συνοδευτεί και
με αυστηρή προφορική εξέταση κάθε φοιτητή ξεχωριστά για να επιβεββαιωθεί ότι ο ίδιος έχει κάνει την εργασία και να αποφευχθούν κρούσματα αντιγραφής. Με άλλα λόγια ο φόρτος ανάπτυξης για μια τέτοια εργασία θα είναι συγκρίσιμος ή και περισσότερος από εκείνον που θα απαιτηθεί για την παρακολούθηση του εργαστηρίου και για το λόγο αυτό αποθαρρύνονται οι φοιτητές που δεν έχουν σοβαρό λόγο, να ζητήσουν να ασχοληθούν με την εργασία.

Στις τελευταίες αιτήσεις εγγραφής δεν απαντήθηκαν τα email. Θα έρθετε την ημέρα που ζητάτε ή την Τρίτη αν σας βολεύει καλύτερα και η παρουσίες που θα πάρουμε θα χρησιμεύσουν και ως οριστική εγγραφή. Επιφυλλάσομαι για πιθανές μετακινήσεις σε άλλα τμήματα όπως σας είπα (με κριτήρια σειράς προτεραιότητας και υποχρεώσεων σε άλλα εργασήρια) αν και πάλι κάποιο τμήμα έχει υπερβολικό αριθμό ατόμων.
28/09/2010 Εγγραφή στα Κατανεμημένα Συστήματα
  Για την εγγραφή σας στο εργαστήριο Κατανεμημένα Συστήματα της Τετάρτης 29/9 στείλτε άμεσα  μήνυμα με τα στοιχεία σας στο npetrellis@teilar.gr αντί να έρθετε στο χώρο του εργαστηρίου την Τετάρτη στις 14:00. Η θεωρία και τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν κανονικά τη Δευτέρα 4/10
 
Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  
 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz