Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Εκπ.Προσωπικό > Ανακοινώσεις > Επιλεγμένες Εργασίες Σπουδαστών (CS)
 
  Ανακοινώσεις - Επιλεγμένες Εργασίες Σπουδαστών (CS)
26/10/2023 Φωτογραμμικός σαρωτής βασισμένος σε Arduino (EPIBΛΕΠΩΝ: Γ. ΑΔΑΜ)
  Φοιτητής: Xλώρος Πάρης
Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη και η κατασκευή ενός σαρωτή, ως απόδειξη εφικτότητας, για τη συλλογή πληροφοριών από αντικείμενα, μέσω φωτογραφιών, με τελικό σκοπό τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων. Παράλληλα, αναλύεται η μέθοδος της φωτογραμμετρίας με τη χρήση της σε πραγματικά δεδομένα, ανάπτυξη προσαρμοσμένου κώδικα για την λειτουργία του σαρωτή καθώς η επεξεργασία των παραχθέντων αποτελεσμάτων. Γίνεται εκτενής περιγραφή των διαφόρων εξαρτημάτων που συμβάλουν στην σωστή λειτουργία του σαρωτή, τόσο στον υλισμικό τομέα όσο και στο λογισμικό. Τέλος, παρουσιάζονται οι πιθανές χρήσεις της συσκευής, τα αποτελέσματα αλλά και πιθανές βελτιώσεις που μπορούν να τεθούν ως βάση για την μελλοντική ανάπτυξη του τρισδιάστατου σαρωτή.
 
27/03/2018 Ανάλυση Εφαρμογών Λογισμικού Υποβοήθησης Διαιτολόγων(ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Γ.ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ)
   
 
14/09/2016 Γεννήτρια ήχων βασισμένων σε πρωτόκολλο MIDI (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ν. ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ)
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤEΣ:
ΜΑΓΕΙΡΑΣ-ΑΛΤΑΜΙΡΑΝΟ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΜΠΕΡΤΟ
ΤΖΟΓΑΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Πετρέλλης Νικόλαος

Δημοσιεύθηκε: 24/9/2016

Αναπτύχθηκε εφαρμογή σε Java/C με το κατάλληλο User Interface η οποία ελέγχει την παραγωγή ήχων σε Korg X50 synthesizer μέσω πρωτοκόλλου MIDI. Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να παίξει μουσική σε πραγματικό χρόνο ή να συνθέσει μια πολυφωνική μελωδία με τη βοήθεια κατάλληλου editor. Η εφαρμογή παρουσιάζεται στο παρακάτω βίντεο


 
 
08/03/2016 fuelGR Desktop Τιμές Υγρών Καυσίμων και Ιστοσελίδα Διαχείρισης Δεδομένων (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Φ. ΚΟΚΚΟΡΑΣ)
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
Ντέμος Δημήτρης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κόκκορας Φώτης

Δημοσιεύθηκε: 8/3/2016

Κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, παράχθηκε μια εφαρμογή προβολής τιμών υγρών καυσίμων για το λειτουργικό σύστημα Windows 10, καθώς και ένα web inter-face για τη διαχείριση και ενημέρωση των δεδομένων τα οποία χρησιμοποιεί η οικογένεια εφαρμογών fuelGR.

 
07/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων: Μια Σύγχρονη Ανακατασκευή (fuelGR for Web) (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Φ. ΚΟΚΚΟΡΑΣ)
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
Αθανάσιος Πηγαδάς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κόκκορας Φώτης

Δημοσιεύθηκε: 6/3/2016

Δημιουργήθηκε μια web εφαρμογή προβολής πρατηρίων και τιμών καυσίμων με βάση την τεχνολογία Google Maps και δεδομένα από το fuelGR API, που συλλέγει και αναδιανέμει με επιπλέον πληροφορίες θέσης, τιμές καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με responsive τεχνολογία (Bootstrap 3) και λειτουργεί ικανοποιητικά σε συσκευές με διάφορες αναλύσεις (mobiles, tablets, laptops, desktops). Η εκτενής χρήση AJAX κλήσεων κάνει την εφαρμογή ιδιαίτερα εύχρηστη, με αίσθηση desktop εφαρμογής. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://fuelgr.gr/web

 
06/03/2016 Απομακρυσμένος έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών με τεχνολογία GSM (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ)
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
Ξενοφών Λύκος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Τσουκάτος Κων/νος

Δημοσιεύθηκε: 6/3/2016

Στην εργασία υλοποιήθηκε ένα σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου ηλεκτρικών συσκευών με κλήσεις και μηνύματα ενός κινητού τηλεφώνου. Η διάταξη χρησιμοποιεί το μικροϋπολογιστικό σύστημα Arduino Mega 2560, την πλακέτα επέκτασης Geeetech SIMCOM SIM900 Quad-band GSM GPRS Shield Development Board for Arduino, και μια πλακέτα ασφαλειών Arduino 4 Channel Relay Module. Για τη διευκόλυνση χρήσης του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν επίσης τέσσερις διακόπτες πίεσης. Αναπτύχθηκε λογισμικό στο περιβάλλον Αrduino για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ελέγχου από κινητό τηλέφωνο τριών ηλεκτρικών συσκευών, θερμοσίφωνα, θέρμανσης και συναγερμού.

 
25/05/2015 Ελεγκτής Βέλτιστης Θέσης Φ/Β Πάνελ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ν. ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ)
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
Διαμαντής Γιάννενας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Πετρέλλης Νικόλαος

Δημοσιεύθηκε: 25/5/2015

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας, σχεδιάστηκε ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα και μελετήθηκε η βέλτιστη απόδοση ενός Φωτοβολταϊκού Πάνελ, σε σχέση με την γωνία των ηλιακών ακτινών. Σχεδιάστηκε και αναπτύχτηκε, κατασκευή και μικρό-υπολογιστικό σύστημα το οποίο, ελέγχει σερβομηχανισμούς, οι οποίοι κατευθύνουν το Φωτοβολταϊκό Πάνελ, στην κατάλληλη θέση για μέγιστη απόδοση. Η υλοποίηση, βασίζεται στο αναπτυξιακό σύστημα Arduino Mega 2560

 
09/03/2015 Εντοπισμός Γεωγραφικού Στίγματος από Διεύθυνση (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Φ. ΚΟΚΚΟΡΑΣ)
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:
Μητακίδης Νικόλαος, Μαργαρίτη Νικολετα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κόκκορας Φώτης


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός "βελτίωσης" διευθύνσεων ώστε υπηρεσίες γεωδαισίας, όπως το Geocoding API της Google, να αποδίδουν καλύτερα κατά τον υπολογισμό του γεωγραφικού στίγματος ενός σημείου που προσδιορίζεται με την διεύθυνσή του. Αρχικά προσδιορίζεται η φύση της διεύθυνσης (σταυροδρόμι, χιλιομετρική διεύθυνση, απλή διεύθυνση) και ανάλογα με το αποτέλεσμα ακολουθείται κατάλληλη μεθοδολογία που τελικά οδηγεί σε υπολογισμό στίγματος, είτε με την βοήθεια του Geocoding API της Google (σταυροδρόμια, απλές διευθύνσεις) ή με νέα μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (περίπτωση χιλιομετρικών οδών, π.χ. 10ο χλμ ΕΟ Λάρισας-Θεσσαλονίκης). Τα παραπάνω ενσωματώθηκαν σε web διεπαφή που επιτρέπει τη χρήση τους είτε μεμονωμένα (μία διεύθυνση) ή σε προσέγγιση δέσμης ενεργειών (batch mode), οπότε και επιστρέφονται αποτελέσματα σε κωδικοποίηση JSON.
 
05/02/2015 Development of a nomadic daemon for network responsiveness through dynamic bandwidth guarantees (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Γ. ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ)
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
Dimitrios Semitsoglou-Tsiapos

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κακαρόντζας Γεώργιος

Δημοσιεύθηκε: 12/2/2015

ABSTRACT
One persistent issue of over-the-Internet communications has been that of the degradation of network responsiveness under high loads. This issue has become prominent in home and company environments in recent years due to the increase of lengthy, high-speed data transfers. The main perpetrator of this situation has been identified to be the bufferbloat phenomenon. Existing solutions often require expenses in terms of hardware or advanced networking skills to be used. In order to work around the issue at hand and simultaneously tackle these problems, we propose and implement an easily configurable, unobtrusive, distributed, nomadic daemon for GNU/Linux systems that prevents ISPenforced bandwidth limits from ever being reached. We conclude with ideas for leveraging the daemon’s simple architecture to solve other multi-tenant network-related problems.
 
10/03/2014 Άρθρωμα WordPress για Παρακολούθηση Διαθεσιμότητας Πόρων Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Φ. ΚΟΚΚΟΡΑΣ)
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
Ρούσσος Αντώνης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κόκκορας Φώτης


Δημιουργήθηκε σύστημα προβολής διαθεσιμότητας πόρων (αιθουσών, εργαστηρίων, διδασκόντων και εξαμήνων/φοιτητών), σε μορφή αρθρώματος (plug-in) για WordPress. Το σύστημα υποστηρίζει την καταχώριση των διαθέσιμων πόρων καθώς και τα χρονικά διαστήματα στα οποία αυτοί είναι δεσμευμένοι για δραστηριότητες (διαλέξεις, εργαστήρια, κτλ), σε βάθος εξαμήνου. Το πρόγραμμα κάθε καθηγητή/αίθουσας/εξαμήνου προβάλλεται σε σελίδες του WordPress με χρήση κατάλληλων shortcodes. Το plugin ανέβηκε στο επίσημο site διανομής plugins, στο wordpress.org στη διεύθυνση: https://wordpress.org/plugins/unitimetable/

 
10/03/2014 Εφαρμογή Παρακολούθησης Τιμών Καυσίμων για Windows Phone 8 (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Φ. ΚΟΚΚΟΡΑΣ)
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ:
Θεοδοσίου Αναστάσιος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κόκκορας Φώτης


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναπτύχθηκε εφαρμογή παρακολούθησης τιμών υγρών καυσίμων για τα windows phone 8 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: αναζήτηση πρατηρίων βάση κριτηρίων, προβολή πρατηρίων σε χάρτη και σε λίστα - άμεση προβολή φθηνότερων πρατηρίων, λειτουργία offline mode με χρήση δεδομένων τελευταίας λήψης, δυνατότητα διόρθωσης θέσης πρατηρίου ή αποστολής alert για πρατήριο σε λάθος θέση, προβολή εικόνας πρατηρίου μέσω της υπηρεσίας Google Street View, χρωματικός διαχωρισμός των πρατηρίων πάνω στο χάρτη βάση τιμής, προβολή δεδομένων πρατηρίου (εταιρία, τιμή, προϊών, επωνυμία, διεύθυνση, ακρίβεια συντεταγμένων, χιλιομετρική απόσταση και ημερομηνία καταχώρισης τιμής), παροχή οδηγιών πλοήγησης προς το πρατήριο. Η εφαρμογή τροφοδοτείται με δεδομένα από το fuelGR XML API και είναι διαθέσιμη από τη σελίδα http://fuelgr.gr
 
05/02/2014
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
Αργυράκης Αθανάσιος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κακαρόντζας Γεώργιος

Δημοσιεύθηκε: 5/2/2014

H πλατφόρμα NFC University αποτελείται από μια Desktop εφαρμογή και δυο Αndroid εφαρμογές οι οποίες κάνουν χρήση της τεχνολογίας NFC με σκοπό την αυτοματοποίηση απαραίτητων διαδικασιών σε ενα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η Dekstop εφαρμογή αναπτύχθηκε σε γλώσσα C# όπως επίσης και τα Web Services (Rest Services) ενώ οι Εφαρμογές Android σε γλώσσα Java (Αndroid SDK)

 
02/02/2014 Σχεδίαση Εφαρμογων με βάση συστατικά λογισμικού (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Γ. ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ)
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
Μόσχος Κώστας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κακαρόντζας Γεώργιος

Δημοσιεύθηκε: 2/2/2014

Το WebExtractor είναι μια παραθυρική εφαρμογή, με την οποία ο χρήστης μπορεί να εξάγει και να αποθηκεύσει δεδομένα σε μία Βάση Δεδομένων από ένα html έγγραφο. Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί με το NetBeans Platform.
Ιστοσελίδα: http://we-selectr.rhcloud.com/

 
27/11/2013
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
Κυριάκος Κυριάκου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Παπακώστας Άρης

Δημοσιεύθηκε: 23/10/2013

Η κατασκευή που έχει υλοποιηθεί είναι ένα σύστημα αυτοματισμού το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της λειτουργίας ενός κινητήρα. Tο σύστημα περιέχει ένα προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή, δύο συσκευές εισόδου και τέσσερεις συσκευές εξόδου. Ο ελεγκτής εκτελεί διάφορες εργασίες στο σύστημα με βάση του προγράμματος που έχει αποθηκευμένο στη μνήμη του.

01/11/2013 PICAWK-Πρόγραμμα για την επεξεργασία και μεταποίηση κειμένου που περιέχεται σε εικόνα (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΟΜΗΡΟΣ ΙΑΤΡΕΛ...
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ:
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΟΙΒΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:
Ιατρέλλης Όμηρος
Picawk lets you annotate and edit text contained in images while preserving the formatting of the original document. It’s like the Microsoft Word for images.
VIDEO (2)
 
23/10/2013 Διαδικτυακός Έλεγχος Ρομποτικής Πλατφόρμας (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ν. ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ)
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
Νάτσιος Χρήστος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Πετρέλλης Νικόλαος

Δημοσιεύθηκε: 23/9/2013

Κατασκευάστηκε ρομποτικό όχημα του οποίου η κίνηση ελέγχεται άμεσα από μικροελεγκτή Arduino Duemilanove. Στο Arduino έχει προσαρτηθεί θυγατρική πλακέτα (shield) ενσύρματης επικοινωνίας μέσω Ethernet η οποία συνδέεται με client access point ώστε να επιτρέπεται η αποστολή εντολών με ασύρματο τρόπο από ειδική html ιστοσελίδα που σχεδίασε ο φοιτητής. Η κατασκευή παρουσιάζεται στο παρακάτω βίντεο:

21/05/2013 Πρακτική κατασκευή πομποδέκτη ραδιοφωνικού τύπου και μελέτη του θεωρητικού του υποβάθρου (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΩΝΣΤΑ...
   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:
Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:
Τσουκάτος  Κωνσταντίνος
Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την πρακτική κατασκευή ενός ραδιοφωνικού πομποδέκτη FM.

 
29/06/2012
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
Μαυρίκης Νικόλαος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Πετρέλλης Νικόλαος


Η συγκεκριμένη εφαρμογή βασίζεται σε μικροϋπολογιστικό σύστημα Arduino το οποίο προσομοιώνει τη λειτουργία ενός συμβούλου οικονομικής οδήγησης αυτοκινήτου. Το σύστημα δέχεται ως είσοδο προσομοιωμένες ενδείξεις ταχύτητας οχήματος, στροφών κινητήρα, πατήματος γκαζιού/φρένου και εξάγει σε character LCD οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα/συμβουλες
 
 
28/03/2012 Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Επισκευής Μικροσυσκευών (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Φ. ΚΟΚΚΟΡΑΣ)
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:
Κώστας Χαζιρόγλου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κόκκορας Φώτης


Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ιστοσελίδας για ένα κατάστημα επισκευής ηλεκτρικών οικιακών μικροσυσκευών.
Το σύστημα θα αποτελείται από μία βάση δεδομένων MySQL, όπου θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση των στοιχείων των πελατών και των προϊόντων. Η ιστοσελίδα θα παρέχει στους επισκέπτες χρήσιμες πληροφορίες για το κατάστημα καθώς και συμβουλές που θα αφορούν την σωστή χρήση και συντήρηση των μικροσυσκευών. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν σε προϊόντα και να δουν πληροφορίες, καθώς επίσης και να ενημερωθούν για την κατάσταση επισκευής της συσκευής τους, εισάγοντας σε μία φόρμα τον αριθμό καταχώρησης/επισκευής που τους δόθηκε κατά την παράδοση της συσκευής στο κατάστημα.
Ο διαχειριστής του site θα έχει την δυνατότητα να συνδέεται στο σύστημα και να καταχωρεί στην βάση δεδομένων τα στοιχεία των πελατών και των συσκευών προς επισκευή. Ακόμα θα μπορεί να καταχωρεί νέα προϊόντα στην βάση δεδομένων και να αλλάζει την κατάσταση διαθεσιμότητάς τους.
Τέλος μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της συσκευής θα έχει την δυνατότητα αποστολής ενημερωτικού γραπτού μηνύματος στον πελάτη για την εξέλιξη της επισκευής της συσκευής του. Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες και εργαλεία όπως: HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, Photoshop σε περιβάλλον XAMPP.

 
06/11/2011 Δημιουργία εφαρμογής για έλεγχο του υπολογιστή με ανίχνευση κίνησης του σώματος και φωνής (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΟΜΗΡΟΣ...
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AV8

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:
Καράμπελας Παναγιώτης
Κουρή Μαρία
Λούγγος Κώστας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Ιατρέλλης Όμηρος


Η ομάδα ολοκλήρωσε εφαρμογή που επιτρέπει τον έλεγχο ενός περιηγητή (internet browser) χρησιμοποιώντας μόνο χειρονομίες και φωνητικές εντολές. Η εφαρμογή AV8 (aviate) δεν απαιτεί πρόσθετα στην ιστοσελίδα ή στον περιηγητή και αλληλεπιδρά με τον αισθητήρα Microsoft Kinect για την τρισδιάστατη ανίχνευση της κίνησης του σώματος και την αναγνώριση φωνής. Επιπλέον, με την ίδια εφαρμογή, ο χειριστής μπορεί να ελέγξει μια παρουσίαση κάνοντας πλοήγηση στις διαφάνειες με απλές χειρονομίες ή να σχεδιάσει σκίτσα στον υπολογιστή απλά κουνώντας τα χέρια του.
 
VIDEO από την εφαρμογή AV8...
 
Σελίδες: 1  
 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz