Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Ενημέρωση Φοιτητών
 
Στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες - Δικαιολογητικά
Περισσότερες Πληροφορίες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
το τμήμα βρίσκεται στα κτίρια των νέων εστιών, πίσω από την εκκλησία
(συμβουλευτείτε τον χάρτη)

Διεύθυνση Λάρισας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Φοιτητική εστία, Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, ΤΚ  41110, Λάρισα
Διεύθυνση Καρδίτσας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Φοιτητική εστία, Τέρμα Μαυρομιχάλη, ΤΚ  43100, Καρδίτσα

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 Αντωνία Γιαβρή (Λάρισα)

 Αλεξάνδρα Καϊμακάμη  (Λάρισα)

 Αχιλλέας Βολιώτης (Λάρισα)

 Όλγα Τζουβάρα (Καρδίτσα)

Ωράριο λειτουργίας
10:00-13:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2410 684431, 2410 684393, 2410 684572 (Λάρισα) 
24410 72042 (Καρδίτσα) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

kaimakami@teilar.gr
giavri@teilar.gr
avoliotis@teilar.gr
olgatzouvara@teilar.gr

 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την αίτηση και δικαιολογητικά για την εισδοχή στη Φοιτητική Εστία
  - Κανονισμός Λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας Λάρισας - Καρδίτσας
              Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό για το τρέχον έτος κάνοντας click εδώ.

  - Βήματα Διαδικασίας
 1. Υπογραφή Εντύπου Ενημέρωσης και λήψης Συγκατάθεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο κάνοντας click εδώ
 2. Χορήγηση στον σπουδαστή αίτησης προς συμπλήρωση. Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση κάνοντας click εδώ.
 3. Συμπλήρωση αίτησης από τον φοιτητή και παράδοσή της με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το Έντυπο Συναίνεσης στον αρμόδιο υπάλληλο. Σε περίπτωση που η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατεθούν από άλλο πρόσωπο, το Έντυπο Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά με e-mail, αφού υπογραφεί από τον αιτούντα και σκαναριστεί.
 4. Έλεγχος δικαιολογητικών
 5. Κοινοποίηση αποτελεσμάτων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ

 

 • Έντυπο ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης
 • Βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος που φοιτά ο φοιτητής
 • Πιστοποιητικό Βαθμολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν συμπληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Διδακτικές Μονάδες για το εξάμηνο που έχει προηγηθεί της αίτησής τους (αφορά μόνο τους ενεργούς φοιτητές).

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα  του προηγούμενου φορολογικού (2017) έτους της οικείας εφορίας  για το οικογενειακό εισόδημα  των γονιών του και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση.
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο (διάρκειας εξαμήνου)

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 όπου δηλώνεται:

  • ο τόπος μόνιμης κατοικίας

  • ότι δεν είναι πτυχιούχος άλλης σχολής

  • ότι δεν κάνει πρακτική άσκηση εκτός νομού Λάρισας (ισχύει για τους παλιούς φοιτητές)

  • ότι δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση εισοδήματος. Μπορείτε να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση κάνοντας κλικ εδώ

 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης από τον οικείο Δήμο.

 • Μία  πρόσφατη φωτογραφία του φοιτητή

Όσοι από τους υποψήφιους επικαλούνται λόγους υγείας  θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από την  δημόσια υγειονομική επιτροπή.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ:

 • Διαβατήριο  και άδεια παραμονής
 • Βεβαίωση οικονομική εφορίας από τον τόπο καταγωγής ή βεβαίωση Πρεσβείας ή Προξενείου

 
Ειδικές περιπτώσεις
 • Διαζευγμένοι γονείς ( διαζευκτήριο   γονέων)
 • Αναπηρία γονέων πάνω από 67% (Βεβαίωση από την δημόσια υγειονομική επιτροπή)
 • Άνεργος γονιός (φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ)
 • Αδέλφια που σπουδάζουν σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (στοιχεία που φαίνονται από σχετική βεβαίωση για κάθε παιδί)
 • Αναπηρία αδελφής/ου πάνω από 67%

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορείτε να υποβάλλετε απλά ευκρινή  φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους (Νόμος 4250/2014 - ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων στέγασης είναι: 
 1. Για τους πρωτοετείς φοιτητές από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
 2. Για τους φοιτητές παλαιών ετών από τις 16 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου 2019.

 

Ειδικές κατηγορίες φοιτητών:
 

 • Ομογενείς, Κύπριοι κλπ υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για στέγαση την αντίστοιχη περίοδο εγγραφής τους στο οικείο τμήμα που ορίζεται κάθε χρόνο από το ΥΠΕΠΘ
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε ποσοστό 1% των συνολικών θέσεων
 • Επιλογή των οικοτρόφων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας. Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό κάνοντας click εδώ (ενημερωμένος Μάϊος 2019).

 

 
Συνημμένο Αρχείο
 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz